HOME OVER LISA COACHING BLOG INNER SYNERGY RETREAT CONTACT
HARTRITME BIOFEEDBACK

Hartcoherentie is balans in je autonome zenuwstelsel

“Use your heart as a compass to navigate the fantastic voyage, that you are meant to live“

Onze hartslag, hormoonhuishouding, temperatuur, het immuunsysteem en de spijsvertering hebben één ding gemeen: ze worden in principe automatisch en onbewust aangestuurd. Over deze functies hoeven we niet na te denken om ze uit te voeren. Het autonome zenuwstelsel is verantwoordelijk voor het juiste evenwicht de bovenstaande lichaamsfuncties.


Het autonome zenuwstelsel bestaat uit twee delen: het activerende deel (sympathische tak) en het rustgevende deel (parasympathische tak). Ze worden ook weleens het ‘gaspedaal’ en het ‘rempedaal’ van ons lichaam genoemd.
Bij een evenwichtig autonoom zenuwstelsel wisselen de sympathische en parasympathische tak elkaar in een vloeiende beweging af. Dit is meetbaar met een ECG (elektrocardiogram), maar ook met HRV biofeedback apparatuur en wordt hartcoherentie genoemd.

Je hart stuurt ook signalen naar je hersenen

foto met paard

Wist je dat je hart eigenlijk meer signalen naar je hersenen stuurt, in plaats van andersom? En dat de signalen vanuit ons hart significante effecten hebben op onze emoties? En dat deze emoties ook weer invloed hebben op de werking van de hersenen? Als je een chaotisch hartritmepatroon hebt, wat vaak voorkomt bij mensen die zich gefrustreerd, kwaad of gestrest voelen, blijken hogere hersenfuncties zoals begrip, focus, geheugen en probleemoplossing slechter te werken. Ons hart en onze hersenen communiceren constant beide kanten op, en dat beïnvloedt ons geestelijk en lichamelijk functioneren. Het effect van onze hartslag op ons brein is de laatste 40 jaar nauwelijks onderzocht. Vóór die tijd zijn alleen pieken van de hartslag over een korte tijdsduur onderzocht. Wetenschappers van het Heartmath Instituut zijn het effect van hartritmepatronen over een langere tijdsperiode en het effect op het functioneren van ons brein gaan onderzoeken.

De onderzoeksafdeling van Heartmath heeft laten zien dat verschillende hartritmepatronen verschillende effecten hebben op ons cognitieve en emotionele functioneren. Gebleken is dat ons hart een chaotisch patroon laat zien als we gestrest zijn (of negatieve emoties hebben) met gevolgen voor onze hersenen, zoals beperkte mogelijkheden om helder te denken, herinneren, leren, redeneren en effectieve beslissingen te nemen (dit verklaart waarom we soms zo impulsief kunnen reageren als we onder hevige stress staan). De invloed van het hart tijdens stressvolle of negatieve emoties heeft ook een aanzienlijk effect op de emotionele processen in onze hersenen – het versterkt de emotionele ervaring van stress.
Het meer coherente, stabiele, golvende patroon van het hartritme daarentegen dat zich tijdens positieve emoties vormt, heeft het tegenovergestelde effect – het versterkt positieve gevoelens en emotionele stabiliteit. Dit betekent dat als je leert je hartritme coherenter te maken door positieve gevoelens en emoties op te roepen, dat niet alleen voordeel oplevert voor je lichaam en geest, maar het heeft ook een duidelijk effect op hoe we denken, voelen, presteren en interpreteren.

Het ritme van je hart

Eens dacht met dat het hart altijd regelmatig sloeg. Wetenschappers en artsen weten echter dat dit helemaal niet het geval is en dat het juist zo is dat er steeds verschillende tijdspannes tussen de hartslagen zitten. Dit is volledig normaal – zelfs als het lichaam slaapt. Deze variatie in hartritme wordt HRV (heart rate variability) genoemd. In een grafiek (zoals bij de Emwave software) wordt zo’n 3 keer per seconde de gemiddelde hartslag gemeten en uitgezet in een lijngrafiek. Zo krijgt men een grafiek van het hartritme te zien.
De normale variatie tussen de hartslagen komt door het samenspel van de sympathische tak (versnelt hartslag) van het autonomisch zenuwstelsel en de parasympathische tak van dit stelsel (deze remt de hartslag af). Deze twee takken van het zenuwstelsel hebben een constante subtiele samenwerking en reageren op interne en externe factoren. De analyse van de HRV geeft dus inzicht in de functie van het autonome zenuwstelsel.

Waarom is HRV (Heart Rate Variability) belangrijk?

Wetenschappers en artsen beschouwen HRV als een belangrijke gezondheids- en fitheidsindicator. Het geeft eigenlijk de flexibiliteit aan van lichamelijke onderdelen en functies. Het reflecteert onze mogelijkheden om op stress en omgevingsomstandigheden te reageren. HRV geeft ook onze biologische leeftijd aan. Als we jong zijn hebben we een grotere variatie dan als we ouder zijn.
Een relatief lage varatie in de hartslag in een bepaalde leeftijdsgroep kan een indicator zijn voor gezondheidsproblemen in de toekomst. Veel ziektes en afwijkingen gaan gepaard met een lage HRV. Door de lichamelijke effecten van stress te verminderen (je HRV te verhogen) door regelmatig te oefenen met de Heartmath coherentie-verbeterende technieken, kun je je zenuwstelsel versterken en de natuurlijke herstelprocessen van je lichaam stimuleren.

Emoties en het ritmepatroon van je hart

Veel activiteiten zoals ademhaling, lichamelijke beweging en zelfs gedachten beïnvloeden je autonome zenuwstelsel. Onderzoek van Heartmath heeft aangetoond dat gevoelens en emoties de grootste invloed hebben op je hartvariatie.

Als je je gemiddelde hartslag elke seconde meet en deze achterelkaar zet in een lijngrafiek, krijg je een bepaald patroon. Dit patroon kan grillig en puntig zijn of vloeiend zijn, daarnaast kan de lijn een hoge of een lage variatie laten zien.

Als je de Emwave software gebruikt kun je direct zien hoe het patroon van je hartritme er uit ziet en hoe je gevoelens en emoties deze beïnvloeden. Dit vertelt ons tegelijkertijd hoe het met ons lichaam gaat.

In het algemeen geven emotionele stress – inclusief emoties als boosheid, frustratie en onrust – hartritmepatronen die grillig en chaotisch zijn: de HRV lijn zien er uit als onregelmatige puntige pieken en dalen. Wetenschappers noemen dit een incoherent hartritmepatroon. In je lichaam betekent dit dat je bloed nogal schoksgewijs door je aderen gepompt wordt, zo’n beetje als een schokkende auto met een koude motor! Je lichaam functioneert dan inefficiënt, en de organen werken slecht samen, vooral als dit vaak en lang achter elkaar gebeurt.

Maar als je positieve emoties hebt, zoals waardering, tevredenheid, blijheid, en liefde, krijg je juist een mooie vloeiende regelmatige lijn. Dit noemen we hartcoherentie. Je lichaam werkt dan ook heel efficiënt en alle organen werken harmonieus samen. Geen wonder dat positieve emoties zo goed voelen!

De grafiek hierboven toont verschillende patronen. De grafiek linksboven laat een incoherent patroon zien, de rechter een coherent patroon.

Coherent zijn weerspiegelt eigenlijk dat we ons beter voelen als onze hersenen en ons lichaam goed samenwerken en communiceren.

Hartritme biofeedback therapie werkt zeer effectief bij:

Het concentratievermogen, leervermogen, prestatievermogen, creativiteit en de intuitie zullen verbeteren bij Hartritme Biofeedback therapie.

Het intelligente hart

Het hart is een bijzondere pomp en veel positieve invloeden van coherentie hebben te maken met het regelmatige rondpompen van het bloed. Het hart heeft echter historisch en cultureel over de hele wereld ook nog andere rollen en betekenissen. Wijsheid, inzicht, emotie zijn een aantal metaforen die wellicht een belangrijker rol spelen dan eerder gedacht. Recent hebben neurocardiologische wetenschappers ontdekt dat het hart een eigen zenuwstelseltje heeft dat een “Hart-brein” genoemd zou kunnen worden.

Dit “Hart-brein” bevat ongeveer 40.000 neuronen die het hart de mogelijkheid geven om onafhankelijk te voelen, informatie te zenden, beslissingen te nemen, en het hart heeft zelfs een soort geheugen. Kortom, het hart lijkt een werkelijk intelligent systeem te zijn. Onderzoek heeft ook laten zien dat het hart een soort hormonen- en neurotransmitterfabriek is die het lichaam én de geest behoorlijk beïnvloeden.

Eén van de hormonen die door het hart aangemaakt wordt is oxytocine, ook wel het “liefdeshormoon” genoemd. Er is al bewijs dat het krachtige electromagnetische veld van het hart een synchroniserende functie heeft in ons lichaam (en zelfs ook op anderen om ons heen) terwijl de wetenschap pas net is gestart de effecten van het electromagnetische veld te onderzoeken.

Onderzoek heeft ook laten zien dat het hart een sleutelpositie heeft in ons emotionele systeem. Wetenschappers hebben ontdekt dat het hart niet alleen reageert op emoties maar dat signalen die gegenereerd worden door het ritme van het hart een belangrijke rol spelen in de kwaliteit van onze emoties. Deze hartsignalen hebben ook een behoorlijke invloed op onze perceptie en de cognitieve functie van ons brein. Tenslotte heeft electrofysiologisch onderzoek dat door Heartmath is gedaan, aanwijzingen gegeven dat het hart een sleutelrol speelt bij onze intuitie. Er is op dit gebied nog te weinig onderzoek gedaan maar er zijn aanwijzingen dat de mythe dat een hart veel te maken heeft met gevoelens en inzicht, een wetenschappelijke basis heeft.

In Nederland wordt in toenemende mate ook onderzoek naar HRV en hartcoherentie gedaan. Hier vind u meer informatie over onderzoek en publicaties over hartcoherentie.

foto met paard

Het hart beïnvloedt andere ritmes in ons lichaam

Onze hartslag, hersengolven en ademhaling hebben allemaal een bepaald ritme. Bij hoge hartcoherentie gaan deze ritmes resoneren, daarbij gaan twee of meer trillingen van (bijna) gelijke snelheid elkaar treffen waardoor een vibratie ontstaat. In dat geval communiceren ons brein, hart, zenuwstelsel en hormoonsysteem optimaal, het lichaam verbruikt efficient zijn energie. Je voelt je prettig en kunt helder denken.

14+
Samenwerkingen
55+
Verbindingen gelegd
89+
Blije klanten
150+
Afspraken
CONTACT

KOM IN VERBINDING

Laten we afspreken!

Voorthuizen, Nederland
Mobiel: +31 68 322 70 17
Email: lisakammejer@outlook.com

Kom langs voor een kop , of laat een bericht achter: